Vysotsk Olga


Oh. S. Vysotskaya.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.