Vinnyky

Vinniki
Zholkva

Zemepisné názvy sveta: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.