The Mosque

The Mosque
miesto uctievania v islame, s minaretom (veža), kde služobníkmi islamu päťkrát denne volá veriacich k modlitbe.

Veľký vysvetľujúci slovník o kultúre. , Kononenko B.I. 2003.


.