Galické more

gallica Sea
Biskajský záliv

Geografické mená na svete: Toponymic slovníka. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.