Ter.

Terra.
Územné

Kultúrne štúdie. XX storočia. Encyklopédie. 1998.


.