Slavkov

Slavkov
mesto, Česká republika. Uvedené v XIII c. ako Nusedliz, Nuzeliz, čo je to. forma slovanských mien Novosedlice - 'Novoselki, nová dohoda' . Neskôr to. Slavkov (Slavkov) ; Pod týmto názvom sa obec stala známym ako miesto boja 1805 . , kde Napoleon I. vojská porazili ruská a rakúska vojská. Sovrem. Češi. Slavkov (Slavkov) - privlastňovacie prípona ov z osobného mena Slavko.

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.