POLY


dva priesečníky povrchu sféry s osou otáčania. Na Zemi sa tieto póly nazývajú Sever a Juh a priradia sa im geografické súradnice, 90 ° N. w. a 90 ° S. w. Medzi pólmi v rovnakej vzdialenosti od nich je rovník, ktorého zemepisná šírka zodpovedá 0 °. Mentálne, pokračovať v rovníkovej rovine vesmíru a predstavte si, že nebeské telesá sa nachádzajú na povrchu pomyselnej nebeskej sféry (čo rozhodne nie je pravda), získame nebeský rovník - línii priesečníku rovníkovej rovine Zeme a nebeské sféry. Pokračujeme v osi Zeme k bodom priesečníkov s nebeskou sférou a dostaneme tzv. póly sveta. Na povrchu Zeme sú aj magnetické póly. Tieto body sa nezhodujú s geografickými pólmi, ale nachádzajú sa v ich blízkosti. Magnetické tyče sa pohybujú pomaly. Na začiatku osemdesiatych rokov severný magnetický pól bol severne od. Bathurst (Kanada), približne 77 ° N. w. a 103 ° C. Južný magnetický pól bol umiestnený na pobreží Wilkesovej zeme v Antarktíde asi na 65 ° S. w. a 140 ° C. d.
Pozri. tiež
ASTRONÓMIA A ASTROFYZIKA;
ZEMIA.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.