Hudobná grafika

Music Graphics
termín experimentuje s vizuálnym zobrazením znamená, kreslenie a maľovanie účinky hudby na poslucháčov. Tento žáner je výsledkom všeobecný trend smerom k interakcii a syntézu umenia, ale v skutočnosti pôvodné výsledky tu dosiahnuté nebolo možné kvôli nedostatku čistej "portréty" hudobných diel (X. Mayer Tour, D. Belmont et al.). Používa sa predovšetkým na účely umeleckého vzdelávania a pedagogiky, estetoterapie a psychologických štúdií zákonov synaestézie (farebné počutie). Najaktívnejšie experimenty v oblasti hudobnej grafiky sa uskutočnili v rokoch 1920 -1980. vo Viedni, kde vznikol Inštitút hudobnej grafiky a v našej krajine - v 70-tych a 90-tych rokoch. v Kazaň ("Prometheus"). A. Vanechkina

Slovník neoklasik. Umelecká a estetická kultúra XX. Storočia. , V. V. Bychkov. 2003.


.