Morph

Morph
(morphing - angl.) Elektronické špeciálne efekty, výpočtová postup pre konverziu filmový objekt k inému jeho postupné kontinuálne deformácie. Vďaka hladkým premenám stráca forma svoju klasickú istotu, stáva sa tekutým, pokojným. Jeho neštruktúrovaná stelesňuje postmodernú opozíciu voči odstráneniu krásnej, škaredé. Výsledné transformátory naznačujú antihierarchickú neistotu počítačových estetických objektov. Tento špeciálny efekt vzniká kinoestetiki ambivalentný multirealnosti osídlených virtuálne postavy - .. Cyborgs, biorobots zombies stelesňujúca nediferencovaných živé a neživé, ľudskou a zvieracie ( "vlk"), etc. Oni sú zbavené postáv, osobné začiatok, ktorý generuje výrazné kontrasty prípady kombinácie počítačovej animácie a celovečerných filmov ("Kto zarámoval Rogers Rabbit?"). V počítačových virtuálna realita orientácia opto-kinetickej ilúzie "nemožné" artefaktov sa stane estetický normou. H. M.

Slovník ne-klasikov. Umelecká a estetická kultúra XX. Storočia. , V. V. Bychkov. 2003.


.