Správa

Správa
(správa - správa :) Význam, ideologický obsah umeleckého diela. M sa vysiela príjemcovi implicitne alebo explicitne, môže byť umelecký alebo extra-umelecký. Explicitné M. otvorene formuluje teóriu, práca predstavuje stanovisko autora (sociálny príspevok v predpätie estetiku, najmä existencializmus, Camus a J. -P. Sartre 40-y.). Implicitné M. vyhýba verbalizácii pomocou čisto umeleckými prostriedkami (narážky, konotácie a podobne. N.) Na prenos myšlienok autorové (filozofický M. predvojnovej existencializmus, psychoanalýza M. Freudianism). Umelecká M. - čisto estetická správa spojená s estetickými vlastnosťami diela, estetickým potešením (krása línie, farba, farba). K tomu často uprednostňuje propagovanie inovatívnych umeleckých javov porušujúcich tradičné kritériá krásy (asymetria, disonancia atď.). Funkciou extraartitistickej M. je prenos filozofických, morálnych, politických, vedeckých a iných myšlienok. H. M.

Slovník ne-klasikov. Umelecká a estetická kultúra XX. Storočia. , V. V. Bychkov. 2003.


.