Marinetti

Marinetti
pozri. : Futurizmus

Lexikón neklasických. Umelecká a estetická kultúra XX. Storočia. , V. V. Bychkov. 2003.


.