KAHOKIA


(Cahokia), najväčší známy v Amerike severne od Mexika, skupina starých zemných nábreží. Pamiatka, ktorá sa nachádza v blízkosti východného St. Louis (Illinois), je pomenovaná podľa kmeňa tohto regiónu na začiatku 18. storočia. ktorá bola súčasťou konflikácie Illinois, ale nevytvorila nábrežie. Najväčší valy Cahokia komplex má veľkosť 300 * na 219 m Based, a dosahuje výšku 30 m. Tento obdĺžnikový pyramída s plochým vrcholom sa skladá zo štyroch platforiem rozmiestnené kroky a pravdepodobne so šikmými stranami. Existujú dôkazy existencie menších pyramídovitých kopcov. Komplex zaberá 7-10 metrov štvorcových. km úrodnej riečnej doliny.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.