JULIA


1. Dcéra Julia Caesara
(Iulia) (asi 83 pnl - 54 nl), dcéra Julia Caesara, ktorého mal v roku 59 pnl. e. , po vytvorení prvého triumvirate, vydané pre Pompeye. Aj keď to bolo manželstvo politického kalkulácie, pár sa zamiloval a až do svojej smrti Julia (zomrela z pôrodu) vyrovnávala rozdiely medzi Cézarom a Pompeym.
2. dcéra cisára Augusta
(Iulia) (39 pnl - 14 nl), dcéra cisára Augusta, jeho jediného dieťaťa. August bol rozvedený od Skribonia, matky Julie, krátko po jej narodení. Vo veku 14 rokov bola Julia ženatá so svojím bratrancom Marcusom Claudiusom Marcellom, ktorému Augustus chcel urobiť svojho nástupcu. Marcellus zomrel v roku 23 pnl. e. , a v roku 21 pnl. e. Augustus vydal Juliu za Mark Vipsania Agrippu, ďalšieho dediča, ktorému porodila päť detí. Rok po smrti Agrippy (12 rokov pred nl) bola Julia nútená zobrať si budúceho cisára Tiberia, mal syna, ktorý zomrel dieťa. V 2. pol. e. August odsúdil Julia za cudzoložstvo (s Yulom Antonom, ktorý spáchal samovraždu) na ostrove Pandatheria pri pobreží Kampánie av roku 4 n. e. mohla sa usadiť v meste Regia v Brutcia, v extrémnom juhu Talianska.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.