Judaizmus doktrinálne ZÁKLAD


Pod vplyvom iných náboženských a filozofických systémov židovských mysliteľov začal formulovať základné veropolozheniya židovského vyznania. Saadia Gaon (. 10) volal 9 princípy viery: vytvorenie sveta z ničoho, jednotu Boha, viera v proroctvo, slobodnej vôle, božskej odplaty, duša a jeho predurčenie, vzkriesenie, vyslobodenie Izraela, nesmrteľnosti. Maimonides (1135-1204) formuloval 13 zásad viery, ktoré sa stali všeobecne akceptovanými. Prvých päť sa vzťahujú k myšlienke Boha: 1) jeho existencie, 2) jej jedinečnosť, 3), je nepodstatné, 4) jeho večnosť, 5), že je potrebné, aby ho uctievali sám. Budúci štyri týkajú Zjavenie: 6) predikcie presvedčenie, 7) absolútne pravidlo Moses ako prorok 8) božský pôvod Torah 9) nemennosti Tóry. Posledné štyri princípy sú odplata: 10) vševediaci Prozreteľnosť, 11) odškodnenie a potrestanie, 12), príchod Mesiáša, 13) vzkriesenie z mŕtvych.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.