JUAN aj


(Juan I)
(1350-1395), kráľ Aragona, syn Pedro IV a jeho tretia manželky Eleanor Sicílie, sa narodil v meste Perpignan, 27. decembra 1350. Od mladého veku Juan objavil prednosť pre Francúzsko a pre francúzsku civilizáciu. Dvaja z jeho manželky boli Francúzky a Francophile politika viedla k priamemu stretu so svojím otcom, ktorý sa opieral vo storočnej vojne na strane Britov. V roku 1387, keď sa Juan stal kráľom, jeho pro francúzska politika viedla k nepriaznivým následkom. Hudba, vzdelanie, poézia a medicína na nádvorí Juana vzkvétali, ale tieto lekcie ho rozptýlili z rastúcej krízy v krajine. Ekonomický úpadok, sociálne rozpory, opätovne vznikajúca epidémia epidémie predznamenali koniec barcelonskej dynastie. Juan zomrel 16. mája 1395.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.