O Jozefovi z Arimatie


Ježišovho učeníka je uvedené v Novom zákone. Ako Sanhedrists a láskavý človek a vo vzpriamenej polohe (Lk 23: 50; Mk 15: 43), Joseph, zrejme chýba na schôdzke, na ktorej Ježiš súdili (Mk 14: 64; Lk 24: 51). Po poprave Ježiša, Joseph pomohol presunúť jeho telo patrilo k nemu nový, doteraz nepoužívaný hrobky a dal tenký handričku pre pohrebné pełen (Matúš 27: 57-60; Mk 15: 43-46; Lukáš 23: 50-53; Jan 19: 38 -32). Jozefov asociácie sa stredovekým legendou o Grále nedôjde pred 12. storočím. , keď bol napísaný román Roberta de Borróna Jozefa z Arimatey. Podľa románu, Holy Grail bol pohár, v ktorom Joseph zhromaždí krv ukrižovaného Krista.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.