JONES Harold Spencer


(Jones, Harold Spencer)
(1890-1960), anglický astronóm. Narodený 29. marca 1890 v Kensingtonu (jeden z okresov v Londýne). Vyštudoval Jesus College, Cambridge University. V rokoch 1913-1922 pracoval na Greenwichovej observatórii. V rokoch 1923 až 1933 bol riaditeľom Cape Observatory on the Cape of Good Hope, v rokoch 1933-1955 - riaditeľom Greenwich Observatory - kráľovského astronóma. Od roku 1956 až do konca svojho života bol generálnym tajomníkom Medzinárodnej rady vedeckých spoločností. Jonesove diela sa týkajú astrometrie a nebeskej mechaniky. Študoval v detaile pohyb zemským pólom a nerovnomernosť zemskej rotácie okolo svojej osi, spočítala presnejšiu hodnotu hmotnosti Venuše a Mesiaca, z hviezdneho zákrytu pozorovaní analýzy Moon prijal novelu prvkov jeho obežnej dráhe. Odvodil presnejšiu hodnotu slnečného paralaxy z pozorovania asteroidu Eros pomocou meraní na 2847 fotografických platniach a tak vylepšil vzdialenosť od Zeme k Slnku. Medzi dielami Jonesa - knihy Svet bez konca (Worlds Without End, 1935), Obraz vesmíru (Obrázok vesmíru, 1947). Jones zomrel v Londýne 4. novembra 1960.
LITERATÚRA
Jones H. Život v iných svetoch. M., 1946

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.