JOHN iV Lascaris


(1251 -1261?), Cisár Ničenej ríše.
The syn cisára Theodora II a Elena, dcéra bulharského cára Ivan Asen II, John nastúpil na trón po otcovej smrti v 1258. The Regent George Muzalon bol okamžite zabitý sprisahania na čele s Michaelom Palaeologus (budúce byzantský cisár Michael VIII ). Čoskoro Michael Palaeologus bol korunovaný soimperator, a po svojom triumfálnom vstupe do Konštantínopolu nasadené do západných rytierov (1261), na poradiach Johna Michaela zaslepených a uvrhnutý do väzenia, kde zomrel.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.