Rat ostrovy

Rat ostrovy
ostrovy R t, skupina ostrovov v súostroví aleutského ostrovy , v Tichom oceáne; USA (Aljaška) . Rusky. námorníci-priemyselníci druhej polovice 18. storočia c. Ostrov, ležiaci medzi ostrovmi Kyska a Amchitka, bol nazývaný Krysei (moderný Krysy) . Názov krysy, pravdepodobne tzv. Hlodavci, ktorí obývali ostrov, bol typ zemných veveričiek. V XIX c. bol názov rozšírený na celú ostrovnú skupinu: ostrovov potkana. V Spojených štátoch používa trasovanie názvu Rat ostrovy (angličtina, krysy 'krysy' , ostrovy 'ostrovov' ) .

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.