Interaktivita

Interaktivita
(interaktivita - angl.) Non-klasický typ interakcie príjemcu s artefaktu, boli vyvinuté v 80-90 rokoch. XX storočia. pod vplyvom virtuálnej reality v umení, sieťové spôsoby prenosu umeleckých informácií (internet). I. nahrádza mentálnu interpretáciu umeleckého predmetu skutočným vplyvom, ktorý ho podstatne transformuje. Princíp spätnej väzby, režim v reálnom čase, senzorický, behaviorálny kontakt s iluzórnou kvázi-realitou tvorí nový typ estetického vedomia. Interaktívny TV, giperliteratura, počítačové hry presmerovať príjemcu do pozície tlmočníka o úlohe interartista, čo-tvorca, skutočný dopad na vývoj stavebných prác; úlohy umelca a verejnosti sú zmiešané. H. M.

Slovník ne-klasikov. Umelecká a estetická kultúra XX. Storočia. , V. V. Bychkov. 2003.


.