Implózia

Implózia
(implózia -. Fr) Fenomén estetického vnímania virtuálnej reality - neproduktívny vnemové fúzie nástrojov a obsahu. I. zničí klasické stereotypy vnímania, premenia skutočný svet na virtuálny Simulyakr. V dôsledku toho dochádza k erózii pocitu estetickej vzdialenosti, existuje riziko poklesu aktivity, kritika estetického vnímania, možné hodnotenie skutočných udalostí ako skutočné. Existuje pokušenie utopicko-demiurgických projektov súvisiacich s transparentnosťou hraníc medzi skutočným a alternatívnym svetom. H. M.

Slovník ne-klasikov. Umelecká a estetická kultúra XX. Storočia. , V. V. Bychkov. 2003.


.