T. o.

zv. o.
teda

Kultúra. XX storočia. Encyklopédie. 1998.


.