Dimchenko Irina


Dimchenko Irina (s. 12. 10. 1957), herečka.
Vyštudovala divadelnú školu pomenoval BV Shchukin (1979).
Od roku 1979 - herečka v Moskve Vachtangovovo Divadlo. Vachtangovově.
1980 WHITE RAVEN
1980 sú rovnaké ako my! ( cm. ako my)
1981 LULL
1982 Pikovej ( cm. Piková dáma (1982))
1983 ALARM ODLET
1984 Prohindiada, alebo beh na mieste
1986 Scarlet STONE
v roku 2001 po dvoch zajace ... ( cm. Chasing dva zajace (2001))

Encyklopédia filmu , 2010.