Druid


sociálne skupiny, tvorenej vedci kňazi, tlmočníkov zákonov v keltský Británie a Galii. Najstaršie dôkazy o ich existencii sa datujú do 3. storočia. BC. e. Rozhodne sa o nich takmer nič známe, aj keď mnohí hovoria, že Druids boli uzavretého spoločenstva s veľmi zložité náboženské a organizačnej štruktúry. Medzi Druids boli veštci, čarodejníci a speváci. Ich náboženstvo je známe len čiastočne; Toto malo zahŕňať Kúzla uctievanie mnohých bohov a prírodné objekty - .. stromy, pružiny, atď Dôležitým bodom bola viera v prevteľovanie duší. Ľudské obety boli široko praktizované. Najposvätnejších miest, ako sú dubové háje, posvätnom mieste konania valného zhromaždenia. Rastúce imelo na duboch bol obklopený úctu a použiť pre liečbu a pre magické účely. Druids môžu využiť Stonehenge, okruh obrovské stojace kamene v južnom Anglicku, ale bola postavená dávno pred nimi. Organizácia druidov mala v spoločnosti veľkú moc; Tí, ktorí odmietajú počúvať, odsúdený na vyhnanstvo alebo usmrtený ako rúhača. Rímske právo a neskôr kresťanstva skoncovať s druidov až 5. n. e.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.