Dissident

Dissident
(z ¥ dissidens (dissidentis.) - nesúhlasný, protichodné) 1) osoba, ktorá nedodržiava dominantné náboženstvo; 2) disident, ktorý nesúhlasí s dominantnou ideológiou s prevažujúcim svetonázorom s existujúcim systémom.

Veľký vysvetľujúci slovník o kultúre. , Kononenko B.I. 2003.


.