Dionysius Halicarnassus


(kvitnúce činnosti - v druhej polovici 1. storočia pred naším letopočtom ...), grécky rečník a historik, 30 v roku 8 pnl. e. žila a vyučovala rétoriku v Ríme. Hlavným dielom Dionysia bola rímska starovekosť, dejiny Ríma od založenia mesta po 1. punicskú vojnu (264 pnl). Z 20 kníh tohto príbehu sa prvé desať, a tiež významná časť z 11. a malé fragmenty zvyšku, boli úplne zachované. Dionýsios sa veľmi zaujímal o rímske náboženstvo a rímske politické inštitúcie, ako aj o ich pôvod; pokúsil sa Gréci presvedčiť o výhodách rímskej vlády. Niekoľko ďalších diel rétoriky prežilo, v ktorých sa diskutuje o autoroch ako Thucydides, Demosthenes a Plato. Najzaujímavejšie pojednanie o spojenie slov, unikátny svojím zložením, ktorá sa zaoberá správne spojenie slov a Euphony.
LITERATÚRA
Dionýza Halikarnassa. O zjednotení slov. List Pompeyovi. - V knihe. : Staroveká rétorika. M., 1978

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.