Design

Výstavba
Fenomén virtualizačné psychologické estetického vnímania spojené s amplifikáciou začatia projektu kreativitu pri vytváraní virtuálnej reality nekonzistentné kombinácie vyšší stupeň abstrakcie z naturalistické. Možnosť K. virtuálne svety dokonalého zákona, modelovanie psychologických reakcií, rovnako ako invázia do umelých svetov ostatných účastníkov virtuálnych hier ovplyvniť vnímanie reálneho sveta ako iracionálne vzťažný bod, vhodného na absolútnu kontrolu, rozsah diskrečných rozhodnutí. Hrá úlohu v novom starostlivosť o pleť o kybernetických nástrojov pre zmyslový systém, self-prispôsobiť sa vnímanie novej hierarchie umelých stimulov, ktorých sila nezávisí na prirodzené schopnosti. Ilúzia psychofyzikálnej účasti na všetkých udalostiach vytvára predpoklady pre umelo stimulovanú katarziu. Výstavba virtuálnych halucinácie, vidiny lyusidnyh riadené sny, nočné mory, transcendentný stavy, hypotetickej situácie, možnosť aktualizovať psychoanalytickej nástroje spojené nielen s verbalizace, ale vizualizácie v bezvedomí. Zároveň existujú určité dôvody na obavu, že ponorenie do umelého fantómového sveta sa môže zmeniť na druh "novej drogovej závislosti". H. M.

Slovník ne-klasikov. Umelecká a estetická kultúra XX. Storočia. , V. V. Bychkov. 2003.


.