Concept

Concept
(od pozdnelat zárodku - myšlienka, nápad, koncepcia;. V staroveku - hromadenie vody, koncepcie, plod) Jedným z hlavných pojmov konceptualizmu, ako smer v obore druhej. poschodie. XX storočia. Znamená plán, niektoré, často iracionálne, neverbalizuemuyu koncept konceptuálny umelecké diela a všeobecne podmienená a v podstate úplná konsolidácie v podobe slovného texte, čo je takmer hlavná časť celého umeleckého projektu. Verbalizované stopy K. môžu byť prezentované vo forme textov priamo vystavených určitým materiálným artefaktom (produktom), čo do istej miery predstavuje jeho vizuálnu materializáciu; môžu byť zahrnuté v jednej alebo druhej podobe v samotnom objekte, v akcii, v environmentálnom; môže byť uložená niekde. Prítomnosť K. v slovnej forme je však spravidla nevyhnutnou podmienkou plnej existencie diela konceptualizmu, jeho umenia. L. B.

Lexikón neklasických. Umelecká a estetická kultúra XX. Storočia. , V. V. Bychkov. 2003.


.