Skladanie

skladanie
(skladanie - angl.) Elektronický špeciálne efekty, náhrada kombinovaného natáčania; To umožňuje vytvoriť vzhľad kontinuálneho prechodu, bez "kĺby", "zmrazenie pohybu", otočením dvojrozmerného objektu v trojrozmernom zobrazení na ráme stopy predchádzajúceho rámca, vytvoriť a oživiť tiene, a tak ďalej. D. C vytvorí phantasmatic ilúzie dematerializáciu objektov, rozdelí ich obrysy , strata nepriepustnosti, priepustnosť, vzájomnosť reálneho sveta, fenomény levitácie atď. N. M.

Slovník ne-klasikov. Umelecká a estetická kultúra XX. Storočia. , V. V. Bychkov. 2003.


.