CHARLES Jacques Alexander Cesar


(Charles Jacques Alexandre Cesar)
(1746 - 1823), francúzsky fyzik a vynálezca, člen parížskej akadémie vied, v roku 1816 - jeho prezident , Narodil sa 12. novembra 1746 v meste Bozhansi. Študoval som sám. V mladosti sa presťahoval do Paríža a nastúpil do ministerstva financií ako úradník. Keď vyšlo najavo, experimenty Benjamina Franklina s bleskom, Charles opakoval im s ich vlastnými inováciami - natoľko zaujímavý, že Franklin sám prišiel k nemu, a ocenila jeho schopnosti. Ihneď po tom, čo bratia J. a E. Montgolfier postavili balón z pogumovanej tkaniny a najprv ho naplnili vodíkom. V roku 1783 urobil let na tento loptu. Pri skúmaní rozšírenia plynov Charles v roku 1787 zistil závislosť objemu ideálneho plynu na teplote, ale jeho výsledky nezverejnil. Po 15 rokoch, v roku 1802, tento zákon znovu otvoril J. Gay-Lussac. Charles vynašiel také nástroje ako megaskop a termometrický hustomer. Charles zomrel v Paríži dňa 7. apríla 1823.
Referencie
Kudryavtsev PS History of Physics, Vol. 1. Moskva, 1956

Encyclopedia Colliera. Otvorená spoločnosť. 2000.