Pottery

Pottery
( grécky Keramika -. Pottery, Keramos - hlinené) produkty a materiály získané spekaním ílu a ich zmesi s minerálnymi prísadami, ako aj oxidy a iné anorganické zlúčeniny. Hlavnými typmi keramiky sú terakota, majolika, faianta, porcelán.

Veľký vysvetľujúci slovník o kultúre. , Kononenko B.I. 2003.


.