Hans Burgkmair Hans Senior


Centrálna časť oltára Jána. 1518.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.