ROB


abnormálne vysoké vlny pohybujúce sa proti prúdu od ústia rieky, kde konfigurácia pobrežia viedlo k extrémne veľkých amplitúd prílivy. Prichádzajúce prílivová voda vstrekuje do zúženej ústia rieky, a ak nejdú nad kanálom, potom vytvorí vlnu, ktorá sa pohybuje proti prúdu so značnou rýchlosťou a silou, ktoré predstavujú riziko pre plavbu. Hrebeň tejto vlny je les, niekedy nazývaný Mascara (na atlantickom pobreží Francúzska) a pororoka (na Amazon). V severnej Amerike, známy lese, dosahujúci výšku 1 m 2, ktorý je vytvorený pri vysokej prílivy v zátoke Fund vo východnej Kanade. K dispozícii je tiež bór v jednej z pobočiek Cook Bay južne od Anchorage (Aljaška). Najväčší bór na svete, až do 4, 5 m, sa pozoruje na rieke. Futsunjiang pri Hangzhou (Čína).

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.