Ernest Alfred Wallis Budge


(Budge, Ernest Alfred Wallis)
(1857-1934), anglický orientalista a archeológ. Narodil sa v Cornwalle dňa 27. júla 1857. Absolvoval vysokú školu Krista na Cambridge University, kde študoval semitológiu. V rokoch 1885-1920 bol kurátorom oddelenia egyptských a asyrských starožitností v Britskom múzeu. V roku 1920 bol rytier. Ustúpiť výskumy viedli v Mezopotámii (Ninive a Der) a Afriky (Asuáne a Gebel Barkal - starobylé hlavné mesto Etiópia). Zomrel v Londýne 23. novembra 1934. Jedným z prekladov zo strany vedcov, egyptská Kniha mŕtvych (The Book of the Dead, 1899, prepracované vydanie 1909) a koptskej kázne (Koptská Kázeň, 1910) vzťahujúce sa k počiatočnej fáze dejín kresťanskej cirkvi. Medzi jeho hlavné diela literatúry starých Egypťanov (literatúry starovekých Egypťanov, 1914), Níl a Tigris (Níl a Tigris, 1920) a obyvatelia údolia Nílu (obyvateľmi na Níle, 1926).

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.