Babadag

Babadag
top, deliace rozsah väčší Kaukaz, Azerbajdžan. Türk. , Irán. žena - 'otec' , ale môže byť tiež použitý vo význame 'dedka' , 'dedko' ; dag - Turk, 'hora' , teda 'otec-mountain' alebo 'dedko-mountain' ...

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.