Australázia


geografický termín pre Austráliu, na Novom Zélande, Nová Guinea, New Britain, a v ich blízkosti malých ostrovov. Prvé navrhované Charles de Brosses v knihe dejín námorných plavbách do južných krajín (Histoire des navigácia aux Terres Australes 1756)

Encyklopédia Collierův - .. Otvorená spoločnosť 2000.