Assiniboyn

Assiniboine
River nn Red River basa. Jazero Winnipeg; Kanada. Hydinýma z názvu indického kmeňa Assiniboin, patriaceho do skupiny Sioux, ktorá v XVI. usadili sa pri jazerách Winnipeg a Lesnoye Sovrem. Kanada. Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.