Aare, rieka, lp Rýn; Switzerland. Je uvedené v 410 g. ako Aha, od 778 g. Agag, sovr. Aage. Od a. -e. na základe "úniku, úniku" .

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.