Aramil

Aramil
mesto, región Sverdlovská . Vychádzajúc z 1675 g. ako sl. v ústí rieky . Aramil (Pp Iset) . Od roku 1956 do roku 999. hory. Aramil. Hydronymum Tatárov aryamals - 'uremny' , teda 'rieka s nivy zarastené, listnatý les, kroviny, lúky a pasienky, trstina' ... Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.