Arabský

Arabsko
Khuzistan

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.