Apríla


APRIL, Rusko, 2001. Action.
S cieľom posilniť autoritu u brán podsvetia sirota Peter v apríli nútená prijať na "krstný otec" v poriadku mafie sa odstránili dve osobnosti, neteší majiteľa. Tento debut režijné Constantine Murzenko - autor scenára k "Mama Do not Cry", "telo pochované a staršie práporčík bude spievať."
Odliatky: Eugene Stychkin ( pozri Stychkin Eugene A ..) , Yuriy Kutsenko (. pozri Kutsenko Yuri) , Michael kružnice, Renata Litvínova ( cm. Litvínova Renata Muratovna) , Sergei ster, Alexander Kulikov, Alexander Nazarov ( cm. Nazarov Alexander) Sergei Yushkevich ( cm. Yushkevich Sergey) .
režisér a spisovateľ Konštantín Murzenko script ( cm. Murzenko Konstantin VLADISLAVOVA) . Producent Yusup Bakhshiev.

Encyklopédia filmu. 2010.