Antipina Galina


Antipina Galina (b. 21.října 19?), . Ruská herečka ctený umelec Ruska (1997) Film štúdio "náhľadmi"
1970 - .. Začiatok ( zobraziť počiatku (1970).) kostýmy
1973 - úradujúci ( pozri hranie.) , šaty 1974 - jarná posúvača
( pozri SPRING Měňavec.) kostýmov 1976 - Stepanov memo
( zobraziť MEMO Stepanova.) kostýmy 1977 - Asya
( s M. ASIA (1977)) kostýmy 1978 - Muž, ktorý riadil
( Pozri Muž, ktorý mal šťastie) herečka 1979 -. Fly myš
( pozri BAT.) kostýmy 1982 - Treasure Island
(. pozri Ostrov pokladov (1982)) (
zobraziť rýchlosť (ZSSR).) kostýmy 1985 - tu je moja dedina. ... (
zobraziť Tu je moja dedina (1985).) kostýmy 1990 - konateľ (.
zobraziť popravčej) kostýmy 1992 - sokol ( zobraziť
sokola.) kostýmy 1992 - raketa ( "... od hrozby, násilie a zastrašovanie") ( zobraziť . > vydieranie)
kostýmy 1994 - záľuby ( zobraziť Lifestyle)
kostýmy 1997 -. Svetlana ( zobraziť Svetlanu. )
kostýmy 1998 - totalitný romantika ( zobraziť totalitnej románik)
kostýmy Encyclopedia of filmu .. 2010.