Annobon

Annobon
Island, Guinejského zálivu, v Spr. pobrežie Afriky; na území Rovníkovej Guiney. Otvoril sa port . Námorníci v rokoch 1471-1472 rokov. , ale portugalsko vstúpilo na ostrov prvýkrát 1. januára 1474 . av pamäti tohto dátumu bol menovaný Anno Bon - ďalší - port. "nový rok" , moderné časy. meno Annobon. V rokoch 1973-1979 gg. Ostrov bol nazývaný Pagalu názvom čísla nat. pohyb.

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.