Anglesey

Anglesey
ostrov v Írskom mori, blízko P. -s. pobrežie Walesu; Veľká Británia. Anglický názov Anglesey (Anglsey alebo Anglsea) je odvodený od druhej. onguls eu - "Strait Island" .

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.