Carl David Anderson


(Anderson, Carl David)
(1905-1991), americký fyzik. Narodený 3. septembra 1905 v New Yorku. V roku 1930 absolvoval Kalifornský technologický inštitút, kde vyučoval a vykonával výskum až do roku 1976 (od roku 1939 - profesor). Hlavné články sú venované fyzike kozmického žiarenia a fyzike elementárnych častíc. V roku 1930 som začal študovať kozmické žiarenie pomocou mrakovej komory umiestnenej v silnom magnetickom poli. V roku 1932 ukázal, že spolu s bežnými záporne nabitými elektrónmi v kozmických lúčoch sú pozitívne nabité častice s rovnakou hmotnosťou. Existenciu takýchto častíc - pozitrónov - predpovedal P. Dirac, ale predtým nebolo možné ich pozorovať. Pre detekciu pozitrónu v roku 1936 Anderson získal Nobelovu cenu za fyziku, ich zdieľanie s V. Hess, ktorý objavil kozmické žiarenie v roku 1912 a preukázal svoju mimozemského pôvodu. V roku 1933, nezávisle od iných vedcov, Anderson demonštroval výrobu páru elektrón-pozitrónu z g-kvantum. V roku 1936 spolu s jeho spolupracovníkom S. Neddermeyrom objavil novú časticu, muón, asi 205 krát ťažší ako elektrón.
Anderson zomrel v San Maríno (Calif.) 11. januára 1991.
Referencie
zdaňovať GB Lúče svetových hlbín. M. - L., 1948

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.