AMEN


(hebr. "Naozaj", "true"), slovo používané v Biblii na vyjadrenie súhlasu hovoriť s cudzími ľuďmi hovorí, potvrdenie svojich myšlienok a dokončiť modlitbu alebo oslávenia (doxology ). Liturgicky sa toto slovo používalo v synagóge ako reakcia komunity na čitateľa pri čítaní modlitby, na ten istý účel, ktorý sa používa v kresťanstve. Slovo "amen" sa používa aj v islame.

Encyklopédia z Collier. Otvorená spoločnosť. 2000.