Allegheny

Allegheny
hory pri 3. Appalachia; US. Allegheny Mountains (Allegheny) sú pomenované pre р. Allegheny (Allegheny) , jeden zo zdrojov Ohio. Hydronim údajne v jazyku delawarských Indiánov znamená "krásnu rieku ; je tiež možné vytvoriť hydronym z názvu kmeňa, ktorý žil na tejto rieke, aby dodával.

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.