Alah-Akbar

Alláh-Akbar
približne. pozri Pirallahi

Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.