Ali Bayramli

Ali-Bayramli
mesto, Azerbajdžan. Vznikla v roku XIX v roku 2003. ako ruština. Presídľovacia obec Zubovka, pomenovaná podľa všeobecného mena ruština. armáda Zubova. Miestny názov je Karachuhar - Azerbajdžan. "čierna dutina" . V roku 1938 bolo 999 b. Zub bol premenený na pozíciu . hory. typ a premenovaný na Ali-Bayramli, priezvisko azerb. revolučného Ali Bayram oglu Bayramov (1889-1920) ; od roku 1954. mesto s rovnakým názvom. Geografické svetové názvy: Toponymický slovník. - M: AST. Pospelov EM 2001.

.