Alexandria-Magna

Alexandria Magna
Alexandria, Egypt, Iskenderun

zemepisných názvov sveta: Toponymic slovníka. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.